attels

No 2019. gada 1. jūlija ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un izvērtēšanu un ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanu, kā arī medicīnisko tehnoloģiju datu bāzes uzturēšanu veic Zāļu valsts aģentūra