Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir dokuments, kas apliecina personas tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi, īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) dalībvalstī vai Šveicē. Uzrādot EVAK, veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši nosacījumiem, kādi ir noteikti pakalpojuma saņemšanas valsts tiesību aktos. EVAK aizvietojošo sertifikāts (EVAK AS) tiek izsniegts, ja, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, persona nevar uzrādīt EVAK.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu EVAK vai EVAK AS, jāiesniedz pieteikums Nacionālajam veselības dienestam.

  Pieteikt EVAK iespējams arī valsts E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv vai portālā www.latvija.lv. Savukārt, piesakot EVAK e-pastā, pieteikumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu).

  Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieteikumam pievieno lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus. EVAK pieteikšanu (un saņemšanu) var veikt tikai personīgi vai personas likumiskais (vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iedzīvotājs izvēlas EVAK saņemšanas vietu un saņem pieteikto pakalpojumu.

  EVAK AS tiek nosūtīts ārstniecības iestādei, kurā cilvēks saņēmis veselības aprūpes pakalpojumu.

No 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim klātienes pakalpojumus klientiem sniegs attālināti! Iedzīvotāji klātienē netiks apkalpoti Centrālajā birojā un Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, teritoriālajās nodaļās – Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī un Smiltenē.