Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Recepšu veidlapu izplatīšana ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām, lai nodrošinātu pacientiem iespējas saņemt nepieciešamos medikamentus, kurus neizsniedz bez ārsta receptes.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Recepšu veidlapu pieprasījuma iesniegšana.

  Nacionālais veselības dienests nodrošina recepšu veidlapu izsniegšanu pēc ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināta (ārstniecības iestādes vadītāja paraksts un ārstniecības iestādes zīmogs) pieprasījuma. Pieprasījumā norāda ārstniecības iestādes rekvizītus, pieprasījuma datumu, numuru, recepšu veidlapu veidu un skaitu.

  Parastās recepšu veidlapas izsniedz arī pēc ārsta rakstiska pieprasījuma. Šajā pieprasījumā norāda ārsta vārdu, uzvārdu, diploma numuru, adresi, tālruņa numuru, recepšu veidlapu skaitu, pieprasījuma datumu, kā arī apliecina norādīto informāciju ar parakstu.

  Īpašo recepšu veidlapu pieprasījums ir derīgs septiņas dienas. Parasto recepšu veidlapu pieprasījumam nav noteikts derīguma termiņš. Īpašo recepšu veidlapu pieprasījumu Nacionālajā veselības dienestā glabā trīs gadus, parasto recepšu veidlapu pieprasījumu - vienu gadu.

  Nacionālais veselības dienests recepšu veidlapas izsniedz personai, kura rīkojas ārstniecības iestādes vadītāja uzdevumā ar ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu pilnvaru. Pilnvarā norāda amatpersonu, kas ir tiesīga saņemt īpašo recepšu veidlapas, pilnvaras izsniegšanas datumu un numuru, kā arī derīguma termiņu, kas nav ilgāks par septiņām dienām.

  Amatpersona, saņemot recepšu veidlapas, iesniedz pilnvaru un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz garantijas vēstuli, ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu. Ārsts, saņemot parastās recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, diplomu, kas apliecina viņa izglītību, vai ārsta sertifikātu. Ārsta palīgs (feldšeris), saņemot parastās recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, diplomu, kas apliecina viņa izglītību, vai ārsta palīga (feldšera) sertifikātu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Recepšu veidlapu bloka cena (veidlapas salīmētas blokos pa 100 gab.) - 0,91 EUR (ar PVN).

Recepšu veidlapu izsniegšana notiek tikai pēc pieraksta. Pirms došanās uz kādu no recepšu veidlapu izsniegšanas vietām vispirms sazinies ar konkrēto recepšu veidlapu izsniegšanas vietu.