Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Atbilstoši 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" visām ārstniecības iestādēm un aptiekām no 2017. gada 1. septembra ir jāsāk izmantot vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma (E-veselības sistēma), uzsākot darbnespējas lapu un medikamentu recepšu elektronisku apriti. Attiecībā uz e-recepti izrakstīšanas pienākums attiecas tikai uz gadījumiem, kad tiek izrakstīti valsts kompensējamie medikamenti. Lai izmantotu E-veselības sistēmu, ārstniecības iestādei vai aptiekai ir jābūt noslēgtam līgumam ar Nacionālo veselības dienestu par sadarbību E-veselības sistēmas izmantošanā.

Procesa Apraksts

 1. Līguma slēgšana
  Ārstniecības iestāde vai aptieka noslēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par sadarbību vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izmantošanā. Informācija par līguma noslēgšanas iespējām un kārtību ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājas lapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā “E-veselība”. Jautājumu gadījumā par līgumu slēgšanu var rakstīt uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv.

 2. Piekļuves tiesību veidlapas aizpildīšana
  Persona aizpilda piekļuves tiesību veidlapas atbilstoši konkrētās situācijas nepieciešamībai un atkarībā no tā, vai iestāde izmanto savu informācijas sistēmu vai izmanto E-veselības sistēmas portālu.

 3. Piekļuves nodrošināšana
  Iestādei tiek atvērtas nepieciešamās piekļuves, izveidotas attiecīgās lomas un pieejas tiesības sistēmai.

 4. E-veselības sistēmas lietošana
  Pēc pieejas tiesību piešķiršanas konkrētās iestādes attiecīgie darbinieki izmanto E-veselības sistēmas funkcionalitātes (e-darbnespējas lapu, e-recepti u.c.), ievadot un apstrādājot sistēmā nepieciešamo un atbilstošo informāciju saskaņā ar 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumos Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” noteikto.

No 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim klātienes pakalpojumus klientiem sniegs attālināti! Iedzīvotāji klātienē netiks apkalpoti Centrālajā birojā un Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, teritoriālajās nodaļās – Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī un Smiltenē.