Latvijā var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, pakalpojumi var tikt segti arī no privātās apdrošināšanas līdzekļiem vai arī pacients pats pilnībā var apmaksāt veselības aprūpes pakalpojumus.

Ja tiek saņemti valsts apmaksāti pakalpojumi, tad pacienti maksā pacientu līdzmaksājumus (kas ir neliela daļa no kopējām pakalpojumu izmaksām), un lielāko daļu no pakalpojuma izmaksām sedz valsts atbilstoši valstī vienotiem apstiprinātiem pakalpojumu tarifiem.

Ja cilvēkam ir iegādāta apdrošināšanas polise, tad konkrētā pakalpojuma apmaksas apjoms ir atkarīgs no tā, vai un kādā mērā konkrētā apdrošināšanas polise sedz attiecīgo pakalpojumu.

Ja cilvēks pilnā mērā pats apmaksā medicīnas pakalpojumu, tad viņš to dara atbilstoši attiecīgās ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.


No valsts budžeta Latvijā tiek nodrošināta:

 • ģimenes ārsta un viņa komandas sniegtā veselības aprūpe; 
 • profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta vienreiz gadā (ja pacients gada laikā nav vērsies pie ārsta saistībā ar saslimšanu);
 • krūts, dzemdes un zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes; 
 • speciālistu sniegtā veselības aprūpe; 
 • izmeklējumi ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu; 
 • medicīniskā palīdzība steidzamās medicīniskās palīdzības punktos; 
 • dienas stacionārā sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi; 
 • veselības aprūpe diennakts stacionārā; 
 • veselības aprūpe mājās; 
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sniegtā palīdzībā; 
 • medicīniskā rehabilitācija; 
 • kompensējamās zāles un medicīnas ierīces. 

Lai saņemtu valsts apmaksātus pakalpojumus, jāvēršas ārstniecības iestādē, kas sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus. Lai uzzinātu, kādus konkrēti pakalpojumus valsts apmaksā, aicinām skatīties mājaslapas sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi ".


Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā sniedz:

 • Latvijas pilsoņiem; 
 • Latvijas nepilsoņiem; 
 • ES dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pilsoņiem, kuri stājušies darba attiecībās vai kā pašnodarbinātas personas uzturas Latvijā (tostarp viņu ģimenes locekļi);
 • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; 
 • iepriekš minēto iedzīvotāju bērniem vecumā līdz 18 gadiem; 
 • Latvijas pilsoņu un nepilsoņu laulātās puses, kam ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, bez maksas var saņemt arī valsts apmaksātu grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību. 

Citi iedzīvotāji medicīnas pakalpojumus Latvijā var saņemt par maksu atbilstoši konkrētās ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.