Datu izplatīšanas tīkls

Datu izplatīšanas tīkls ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) risinājums, ar kura palīdzību Nacionālais veselības dienests (NVD) piedāvā ārstniecības iestādēm iespēju saņemt veselības nozares klasifikatorus. Šī risinājuma mērķis ir nodrošināt, ka visās veselības aprūpes iestādēs tiek izmantoti vienoti klasifikatori un iestādēm vienmēr ir pieejama šo klasifikatoru aktuālās versijas. Klasifikatori DIT ir veidoti tā, ka tos iespējams ievietot ārstniecības iestāžu informācijas sistēmās.

Lai saņemtu piekļuvi DIT, nepieciešams:

  • Noslēgt līgumu ar NVD par sadarbību. Līgums pieejams sadaļā "Līgumu slēgšanas par E-veselības izmantošanu" (Līgums Nr.1).
  • Pēc Līguma noslēgšanas jāaizpilda  Lai izveidotu VRAA Valsts informāciju sistēmu savietotajā Lietotāju kontu. Pieteikumā pie Lomu koda jānorāda *DIT un pieteikums jānosūta VRAA.
  • Ārstniecības iestādei kopā ar savas informācijas sistēmas izstrādātāju ir jāapzina nepieciešamie klasifikatori un sadarbībā ar NVD tiks izveidota piekļuve nepieciešamajiem klasifikatoriem DIT.

Piekļuve Datu izplatīšanas tīklam nodrošinās piekļuvi aktuālākajām klasifikatoru versijām.


Papildu informācija ārstniecības iestādēm datu apmaiņas izveidei starp ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām  un E-veselības sistēmu par vizuālo diagnostiku

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka ārstniecības iestādēm radioloģiskajās manipulācijās iegūto attēlu, kas tiek uzglabāti digitālā vizuālās diagnostikas attēlu arhivēšanas sistēmā (PACS), nodošana E-veselības sistēmai pašlaik ir brīvprātīga. Saskaņā ar noteikumiem ārstniecības iestādēm pienākums tiešsaistē sniegt veselības informācijas sistēmai radioloģiskajās manipulācijās iegūto attēlu ir no 2017. gada 1. jūlija.

Lai veiktu šādu datu apmaiņu, nodrošinot ārstniecības iestādēm iespēju apmainīties ar vizuālās diagnostikas datiem, nepieciešams:

1) Iestādes PACS serveris, kas uzkrāj vizuālās diagnostikas attēlus un spēj attēlus nodot E-veselības sistēmai.

2) Izveidot savienojumu no iestādes PACS servera uz e-veselības sistēmām, kas automātiski nodrošina iestādes PACS serveros esošo vizuālās diagnostikas attēlu iesūtīšanu E-veselības sistēmā.

3) Iestādes informācijas sistēma, kas spēj digitāli izveidotajam attēlam izveidot ārsta-radiologa slēdzienu, kā arī spēj sasaistīt attēlu ar ārsta-radiologa slēdzienu.

4) Ārsta-radiologa slēdziena (izmeklējuma apraksta) medicīniskā dokumenta (HL7 CDA formātā) izveide iestādes informācijas sistēmā un tā automātiska iesūtīšana E-veselības informācijas sistēmai.

5) Ja iestādē nav pieejama informācijas sistēma ārsta-radiologa slēdziena ievadīšanai un attiecīga medicīniskā dokumenta izveidei, ārsta-radiologa slēdzienu iespējams ievadīt arī E-veselības portālā, ārsta darba vietā.

Detalizētāka informācija par datu apmaiņas izveidi starp ārstniecības iestādēm un E-veselības sistēmu ir pieejama šajā 

 

Vizuālās diagnostikas izmeklējuma un apraksta/slēdziena CDA dokumenta tehniskie apraksti: