Covid-19 slimībai turpinoties vai pastiprinoties, rodas ļoti nozīmīga ekonomiskā ietekme, kuru var novērst, ja ir pieejama efektīva vakcinācijas stratēģija. Imunizācijas valsts padomes, Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra sadarbības rezultātā ir izstrādāts detalizēts vakcinācijas plāns, tostarp Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmata (turpmāk – Rokasgrāmata).

Nacionālais veselības dienests aicina ārstniecības iestādes iepazīties ar Rokasgrāmatu, kurā iekļautā informācija papildina spēkā esošos normatīvos aktus un sniegs plašāku informāciju par Covid-19 vakcinācijas plānoto procesu. Nacionālais veselības dienests aicina ārstniecības iestādes nodrošināt Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu pieejamību un iesaistīties plaša mēroga iedzīvotāju vakcinācijā, kas ļautu ierobežot Covid-19 izplatību valstī.

Ārstniecības iestādēm, izņemot slimnīcām un ģimenes ārstu praksēm, ir jāiesniedz PIETEIKUMS valsts apmaksāto Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu sniegšanai Nacionālam veselības dienestam, to nosūtot elektronisko adresi nvd@vmnvd.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 29. janvāra plkst. 16:00. Pamatojoties uz pieteikumu Nacionālais veselības dienests slēgs līgumu par valsts apmaksātu Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanu.