Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (MK noteikumi Nr.555)   31. un 32. punkts nosaka:

"31. Ja ģimenes ārsts līgumattiecības ar dienestu izbeidz, dienests viņa pacientu sarakstā reģistrētās personas pārreģistrē tā ģimenes ārsta sarakstā, kurš pārņem līgumattiecības izbeigušā ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju (arī tās daļu).

32. Informāciju par pacientu izslēgšanu no ģimenes ārsta pacientu saraksta un pārreģistrāciju pie ģimenes ārsta, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi vai darbības pamatteritoriju (arī tās daļu), dienests publicē dienesta tīmekļvietnē un nosūta vietējai pašvaldībai."

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 555 20. un 21. punktuKatrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā vai pārreģistrētos, persona izmanto vienoto veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ja personai nav iespējas reģistrēties elektroniski, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos.

  • No 2022. gada 8. marta ģimenes ārsta Aijas Ķirkumas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ilzes Šmauksteles (Imantas 8. līnija, 1 Korp.1, Rīga, LV-1083, tālr. 20367723).
  • No 2021. gada 15. novembra ģimenes ārsta Edītes Krūmiņas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Alevtinas Hanturova (Zolitūdes iela 34, Rīga, LV-1029, tālr. 28909595).
  • No 2021. gada 15. novembra ģimenes ārsta Jeļenas Jakupovas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Andas Gackas (Sēlpils iela 15, Rīga, LV-1007, tālr. 67455127).
  • No 2021. gada 1. oktobra ģimenes ārsta Olgas Sitovenko reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jūlijas Zamotkinas (Slokas iela 26, Dubulti, Jūrmala, LV-2015, tālr. 67760077).
  • No 2021. gada 1. oktobra pediatra Annas Vilhelmīnes Bernānes reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu.  Pacienti var vērsties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
  • No 2021. gada 3. augusta ģimenes ārsta Aivara Freiberga reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ivetas Bergas (Ārsta māja, Lēdurga, Siguldas novads, LV-4012, tālr. 29454774).
  • No 2021. gada 22. jūlija ģimenes ārsta Bernadetas Matusevičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jelizavetas Aleksejevas (Spulgas iela 24, LV-1058, tālr. 28279128).
  • No 2021. gada 10. jūnija ģimenes ārsta Vjačeslava Legzdiņa reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Andas Stoļarovas (Ēvalda Valtera iela 46-145, Rīga, LV-1021, tālr. 67520930, 28643323).
  • No 2021. gada 1. maija ģimenes ārsta Ivetas Janmeres reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu un pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ievas Melišus (Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010, tālr. 68205720).
  • No 2021. gada 1. maija ģimenes ārsta Ārijas-Aijas Rutkevičas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu. Pacienti var vērsties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.

Jaunas ģimenes ārstu prakses

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds

Iestādes nosaukums

Adrese

Tālrunis

Datums

Ilze Šmaukstele

ISMA

Imantas 8. līnija, 1 Korp.1, Rīga, LV-1083

20367723

08.03.2022.

Alevtina Hanturova

Tomson Medical

Zolitūdes iela 34, Rīga, LV-1029

28909595

04.01.2022.

Olga Gersamija

Olgas Gersamijas ģimenes ārsta privātprakse

Lielā iela 19, k-2-1E, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

20382524

01.12.2021.

Jūlija Zamotkina

Veselības centru apvienība

Slokas iela 26, Dubulti, Jūrmala, LV-2015

67760077

01.10.2021.

Jelizaveta Aleksejeva

Vesela ģimene

Spulgas iela 24, LV-1058

28279128

22.07.2021.

Anda Stoļarova

Palīdzības dienests

Ēvalda Valtera iela 46-145, Rīga, LV-1021

67520930, 28643323

10.06.2021.

Ieva Melišus

Ģimenes ārstu doktorāts

Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010

68205720

04.02.2021.

 

Mainītas ģimenes ārstu prakšu vietas     

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds

Iestādes nosaukums

Adrese

Tālrunis

Datums

Žagare Daiga

Mārupes Doktorāts

Pededzes iela 10, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167

20004039

13.03.2021.

Svetlana Derkača

TriA SAD

Sēlpils iela 15, Rīga,  LV-1007

29588243

03.07.2020.

Jūlija Ļeskova

VIDEMED

Sēlpils iela 15, Rīga,  LV-1007

20162696

03.07.2020.