Ja Jūs esat Latvijas bezdarbnieka pabalsta saņēmējs un Jums ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk- VSAA) izsniegta U2 veidlapa "Tiesību uz bezdarbnieka pabalstu saglabāšanu" (turpmāk- U2 veidlapa), tad Jums ir tiesības pieprasīt Nacionālajā veselības dienestā (turpmāk- NVD) S1 veidlapu, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus Dalībvalstī, uz kuru Jūs dodaties darba meklējumos, par kuriem izmaksas tiks segtas no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. S1 veidlapa tiek izsniegta uz laiku, kas nepārsniedz U2 veidlapā norādīto bezdarbnieka pabalsta saņemšanas beigu datumu.

Galvenie kritēriji, atbilstoši kuriem tiek izsniegta S1 veidlapa:

 • persona nav sociāli apdrošināta (nodarbināta) Latvijā, bet personas pastāvīgā dzīvesvieta ir citā Dalībvalstī.
 • personai Iesnieguma jānorāda uzturēšanās vietas adrese Dalībvalstī uz kuru tiek pieprasīta veidlapa.

Bezdarbnieka apgādībā esoši ģimenes locekļi, kuri nestrādā un nesaņem pensiju nevienā dalībvalstī, ir tiesīgi saņemt S1 veidlapu.

 

Kā saņemt S1 veidlapu:

Lai saņemtu S1 veidlapu NVD jāiesniedz sekojoši dokumenti:

*ja persona ir nepilngadīga, ir nepieciešams aizpildīt:

 

Iesnieguma par S1 veidlapas saņemšanu iesniegšana:

 • klātienē, aizpildot iesniegumu NVD klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu;
 • pa e-pastu, parakstot iesniegumu ar drošu e-parakstu;
 • izmantojot e-adresi.

 

Svarīga informācija:

 • Izsniegtās S1 veidlapas ir latviešu valodā un tās nav jātulko, jo tās ir vienots dokuments visās dalībvalstīs;
 • Lai S1 veidlapa būtu derīga, tā ir jāreģistrē kompetentajā  valsts veselības aprūpes apdrošināšanas institūcijā dzīvesvietas valstī;
 • S1 veidlapa apliecina personas tiesības saņemt valsts garantētās veselības aprūpes pakalpojumus tādā apjomā, kādu nosaka dzīvesvietas valsts.
 • Personai ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Dienestu, ja mainās S1 veidlapas iesniegumā norādītā informācija.

 

S1 veidlapas izsniegšanas tiesiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;