Lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiesības uz sociālo drošību, sociālajiem pabalstiem un valsts apmaksāto veselības aprūpi, pārceļoties uz dzīvi citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē, atrodoties tur sakarā ar nodarbinātību vai ceļojot, ir izstrādāta Eiropas Savienības tiesību akti, kas koordinē visu ES, EEZ dalībvalstu (ietilpst Norvēģija, Islande un Lihtenšteina), Šveices un Apvienotās Karalistes dažādās sociālās drošības sistēmas.

Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi (turpmāk- S1 veidlapa) apliecina Jūsu (un/vai Jūsu ģimenes locekļu) tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj Jums reģistrēties veselības aprūpei, ja pastāvīgi dzīvojat vienā no ES dalībvalstīm, EEZ dalībvalstīm, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalsitē (turpmāk - Dalībvalsts), bet esat apdrošināts citā. Veidlapa tiek izsniegta katrai personai atsevišķi.