Lai nodrošinātu regulāras vakcīnu pret Covid-19 piegādes ārstniecības iestādēs, no 2021. gada 10 . maija vakcīnu piegādes tiks organizētas divās plūsmās. Izveidots ārstniecības iestāžu sadalījums A un B grupās (pamatojoties uz piegādes maršrutu veidošanas loģiku).

A grupas ārstniecības iestādēm visu Covid-19 vakcīnu piegādes tiks veiktas pirmdienās un ceturtdienās.

Savukārt B grupas ārstniecības iestādēm visu Covid-19 vakcīnu piegādes tiks veiktas otrdienās un piektdienās.

Neatkarīgi no ārstniecības iestādes piederības grupai, Covid-19 vakcīnu pasūtījumi piegādei pirmdien/otrdien ir jāiesniedz parastajā kārtībā - līdz katras iepriekšējās nedēļas trešdienai (ieskaitot). Pasūtījumi piegādei ceturtdien/piektdien ir jāiesniedz parastajā kārtībā - līdz tekošās nedēļas pirmdienai (ieskaitot).

Vakcīnu pasūtīšanas/ piegādes cikls