Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām (2024. gada janvāris - februāris)

1x mēnesī

 

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

1 x pusgadā

2.

1 x pusgadā

3.

1 x pusgadā

4.

1 x pusgadā

5.

1 x pusgadā

6. 1 x pusgadā

* Pusgada dati līdz attiecīgā gada 31.07., gada dati līdz nākamā gada 15.02.