Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām (2023. gada janvāris - aprīlis)

1x mēnesī

 

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

1 x pusgadā

2.

1 x pusgadā

3.

1 x pusgadā

4.

1 x pusgadā

5.

1 x pusgadā

6.

 

7. 1 x pusgadā
8. 1 x pusgadā

* Pusgada dati līdz attiecīgā gada 31.07., gada dati līdz nākamā gada 15.02.