Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām (2021. gada janvāris - oktobris)

1x mēnesī

 

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

1 x ceturksnī

2.

1 x ceturksnī

3.

1 x ceturksnī

4.

1 x ceturksnī

5.

1 x pusgadā

6.

1 x pusgadā

7. 1 x ceturksnī
8. 1 x pusgadā

* Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz nākamā mēneša beigām.  

 

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums**

1.

1 x gadā

2.

1 x gadā

3. 

1 x gadā

4. 

1 x gadā

5.

1 x gadā

6. 

1 x gadā

7. 

1 x gadā

8. 

1 x gadā

9.  1x gadā
10. 1x gadā
11. 1x gadā

** Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz nākamā gada 1. jūnijam.