Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām (2022. gada janvāris - novembris)

1x mēnesī

 

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums*

1.

1 x ceturksnī

2.

1 x ceturksnī

3.

1 x ceturksnī

4.

1 x ceturksnī

5.

1 x pusgadā

6.

1 x pusgadā

7. 1 x ceturksnī
8. 1 x pusgadā

* Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz nākamā mēneša beigām.