Līguma paraugs


Līguma pielikumi


Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

  1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori
  2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri
  3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

  1.  Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: