No 2019. gada 31. janvāra Apvienotā Karaliste (AK) vairs nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, tāpēc uz to vairs neattiecas ES regulējums par sociālās drošības sistēmu koordināciju, tai skaitā tiesībām saņemt veselības aprūpi. Taču 2021. gada 1. janvārī stājās spēkā ES un AK Tirdzniecības un sadarbības līguma Sociālās drošības koordinācijas protokols, kurš nosaka, ka Latvijas valstspiederīgajiem saglabājas līdzšinējā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība:

  • Īslaicīgi uzturoties AK, neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi var saņemt uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).
  • Latvijā sociāli apdrošinātas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir AK, var pieprasīt S1 veidlapu, kas apliecina tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus dzīvesvietas valstī.
  • Ja personai nepieciešama plānveida ārstēšana AK, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, to var saņemt pieprasot S2 veidlapu, kas apliecina personas tiesības saņemt valsts apmaksātu plānveida ārstēšanu veidlapā norādītajam pakalpojumam un konkrētā ārstniecības iestādē.

Tā kā kopš izstāšanās no ES uz AK neattiecas direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, tad par plānveida pakalpojumiem, kas saņemti AK bez S2 veidlapas, vai veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saņemti pie privāta pakalpojumu sniedzēja, par ko persona ir norēķinājusies ar saviem līdzekļiem, izdevumu atmaksa nav iespējama.

Informācija par to, kā AK apdrošinātas personas var saņemt veselības aprūpi ES, tai skaitā Latvijā, ir atrodama AK NHS tīmekļvietnē.