Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu, atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

  • No 2021. gada 1. janvāra ģimenes ārste Inta Paeglīte izbeidz līgumattiecības ar dienestu. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Ksenijas Konstantinovas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001, tālr. 27043331. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

  • No 2021. gada 1. janvāra ģimenes ārste Inese Pempere izbeidz līgumattiecības ar dienestu. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Gunas Šmites, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Skolas iela 8, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026, tālr. 62702929, 28005148. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi" - "Ģimenes ārsti" - "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

  • No 2021. gada 1. janvāra ģimenes ārste Dagmāra Eglīte izbeidz līgumattiecības ar dienestu. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Ksenijas Konstantinovas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Daugavas iela 88A, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālr. 65197868. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi" - "Ģimenes ārsti" - "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

  • No 2020. gada 1. novembra ģimenes ārsts Grigorijs Hercbahs izbeidz līgumattiecības ar dienestu un viņa praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie cita ģimenes ārsta, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi" - "Ģimenes ārsti" - "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2020. gada 1. oktobra ģimenes ārste Dagnija Kalva izbeidz līgumattiecības ar dienestu. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Samantas Mārtiņas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Uzvaras iela 2-36, Jelgava, tālr. 24115020. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2020. gada 1. augusta ir izbeigts līgums ar ģimenes ārsti Svetlanu Makļecovu. Pie ārsta reģistrētie pacienti ir atreģistrēti. Līdz jauna ģimenes ārsta nodrošināšanai Ozolnieku novada Cenu pagasta Ānes teritorijā, atreģistrētie pacienti tiek aicināti griezties pie citiem līgumattiecībās ar NVD esošajiem ģimenes ārstiem, kuriem ir līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.
  • No 2020. gada 1. augusta ģimenes ārste Regīna Šeine izbeidz līgumattiecības ar dienestu. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Marutas Seržantes (tālr. 25449805), kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājaslapas sadaļā "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

    Sīkāka informācija Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļā Jelgavā, Katoļu ielā 1-1, tālr. 63027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv.