Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu, atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija

  • No 2021. gada 1. oktobra ģimenes ārste Ginta Kociņa Jaunjelgavā izbeidz līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu un viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Atreģistrētos pacientus no Jaunjelgavas pilsētas un pagasta, Sērenes pagasta aicinām reģistrēties pie ģimenes ārstēm Intas Ziediņas (t. 65141303, 26407767) vai Zigrīdas Maijas Gulbes (t. 65152371), bet no Seces un Staburaga pagasta pie ģimenes ārstes Vijas Pelčeres (t. 65229882, 26351419). Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Papildus informējam, ka iedzīvotāji, kas nebūs pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, varēs griezties pie dežūrģimenes ārsta SIA Aizkraukles slimnīcā (reģistratūras tālrunis 65133870, 65133875). Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

  • No 2021. gada 1. jūlija ģimenes ārstes Irēnas Kudiņas praksi pārņem ģimenes ārsts Jurijs Jermaks. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie Jurija Jermaka. Prakses adrese Palejas iela 9-18, Jēkabpils, tālr. 23772033. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.  Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

  • No 2021. gada 1. maija ģimenes ārste Nellija Salmiņa-Salma izbeidz līgumattiecības ar NVD. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Santas Krieviņas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Lielā iela 17, Jelgava, tālr. 63011569. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

  • Ar 2021. gada 1. aprīli valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus uzsāks sniegt ģimenes ārsts Jurijs Jermaks (t. 23772033). Ārsta darbības pamatteritorija ir Jēkabpils pilsētā un Jēkabpils novada Dunavas un Dignājas pagastā. Prakses vietu adreses: Palejas iela 9-18, Jēkabpils, LV-5202; Dunavas skola, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216; Kamenes, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215. Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

  • No 2021. gada 1. aprīļa ģimenes ārste Valentīna Suvorova no SIA Bēnes doktorāta izbeidz līgumattiecības ar NVD. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētie pacienti līdz 18 gadiem (bērni) tiks pārreģistrēti pie pediatres Ināras Dobžanskas (Raiņa iela 4, Auce, Auces novads, LV-3708, t. 63745092), bet pacienti no 18 gadiem (pieaugušie) pie ģimenes ārstes Ilgas Rogas no SIA Bēnes doktorāta (Centrālais laukums 3, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, LV-3711, t. 63758158). Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi > Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

  • No 2021. gada 1. februāra ģimenes ārste Baiba Pudule izbeidz līgumattiecības ar NVD. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Viktorijas Grebņevas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Stadiona iela 1, Jēkabpils, LV-5201, tālr. 22056334. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

  • No 2021. gada 1. janvāra ģimenes ārste Inta Paeglīte izbeidz līgumattiecības ar NVD. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Ksenijas Konstantinovas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001, tālr. 27043331. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams NVD tīmekļvietnes sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi >  Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām. Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

  • No 2021. gada 1. janvāra ģimenes ārste Inese Pempere izbeidz līgumattiecības ar NVD. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Gunas Šmites, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Skolas iela 8, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026, tālr. 62702929, 28005148. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams NVD tīmekļvietnes sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi" - "Ģimenes ārsti" - "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

  • No 2021. gada 1. janvāra ģimenes ārste Dagmāra Eglīte izbeidz līgumattiecības ar NVD. Ārstes pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes Ksenijas Konstantinovas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Prakses adrese Daugavas iela 88A, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālr. 65197868. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams NVD tīmekļvietnes sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi" - "Ģimenes ārsti" - "Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām". Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

Sīkāka informācija NVD Zemgales nodaļā Jelgavā, Katoļu ielā 1-1, tālr. 63027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv.