Ambulatorās psihoterapeitiskās un/vai psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu līguma paraugs

 

Līguma pielikumi

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

 

6.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Klasifikatori

Datu apmaiņas formāti

 

6.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

 

Līguma 6.4. punktā minēto pārskatu veidlapas

6.4.1. Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu: