2020. gada 31. decembrī beidzas pārejas periods, kas tika noteikts pēc Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas savienības (ES) 2019. gada 31. janvārī, un 2021. gada 1. janvārī stājas spēkā Tirdzniecības un sadarbības līguma starp ES un AK Sociālās drošības koordinācijas protokols, kurš nosaka, ka Latvijas valstspiederīgajiem saglabājas līdzšinējā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība.

Tas nozīmē, ka šajā periodā veselības aprūpes pakalpojumus ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) AK varēs saņemt tāpat kā līdz šim. Tāpat Latvijas valstpiederīgie varēs izmantot arī S1 veidlapu, kas apliecina tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj reģistrēties veselības aprūpei AK. S1 veidlapa apliecina tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi dzīvesvietas valstī, ja strādā vai saņem pensiju citā ES dalībvalstī, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē vai Šveicē.

NVD atgādina, ka EVAK karti iespējams izmantot, īslaicīgi uzturoties Eiropas Savienības dalībvalstīs un tā apliecina tiesības saņemt nepieciešamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Vienlaikus NVD aicina iedzīvotājus, dodoties ceļojumā, noformēt ne tikai EVAK karti, kas nodrošina nepieciešamo medicīnisko palīdzību ceļojuma laikā tādā pat apjomā kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem, bet arī privāto ceļojumu apdrošināšanu, jo EVAK nesedz ārzemēs veiktās pacientu iemaksas un līdzmaksājumus, neatlīdzina repatriācijas jeb transportēšanas izdevumus smagas slimības vai nāves gadījumā, tostarp nesedz plānveida medicīnisko pakalpojumu saņemšanu.

Plašāka informācija par gaidāmajām pārmaiņām konkrētās nozarēs pēc Brexit pieejama Ārlietu ministrijas mājaslapā.