Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde 2022.gada 9 mēnešos:

 

Apakšprogrammas kods Programmas/ apakšprogrammas nosaukums Plānotie izdevumi 2020. gadam (plāns uz 31.12.2020), euro Budžeta izpilde 2020.gada 12 mēnešos, euro Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 1 051 122 747 1 050 824 785 100.0
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 177 653 212 177 653 212 100.0
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 16 202 648 16 047 887 99.0
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521 119 521 100.0
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 248 624 248 624 100.0
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 7 019 931 7 018 920 100.0
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 132 624 374 132 611 070 100.0
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 37 819 514 37 819 401 100.0
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 232 669 407 232 622 146 100.0
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 285 405 494 285 405 494 100.0
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 157 600 314 157 600 175 100.0
33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe 3 759 708 3 678 335 97.8
45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 10 182 801 8 773 107 86
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 8 221 275 7 880 936 95.9
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 961 526 892 170 45.5
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana 30 377 27 162 89.4
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 398 569 397 387 99.7
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana 2 500 2 500 100.0
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 195 520 130 132 66.6
70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana 79 040 13 676 17.3
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 116 480 116 457 100.0
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 64 278 610 64 063 796 99.7
  NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ  1 126 211 124 1 124 218 869 99.8