Covid-19 testēšanas līguma paraugs

Līguma pielikumi
 

 

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti 

 

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Klasifikatori 

Datu apmaiņas formāti

 

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

 

7.1.4. Dokumenti, kas attiecas uz Covid-19 infekciju

Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas prasības Covid-19 infekcijas primārai diagnostikai, apstiprinošai diagnostikai un periodiskās testēšanas kvalitātes kontrolei

 

7.1.5. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti 

 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas