Laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

  • Līguma paraugs

    • LĪGUMS par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

 

Līguma pielikumi

1.pielikums - Laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu apmaksas noteikumi

2.pielikums - Laboratorijas pakalpojumi, darba laiks un ārstniecības personas

3.pielikums - Atbildība par līguma izpildi

 

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

 

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Klasifikatori 

Datu apmaiņas formāti

 

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

 

7.1.4. Dokumenti, kas attiecas uz Covid-19 infekciju

Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas prasības Covid-19 infekcijas primārai diagnostikai, apstiprinošai diagnostikai un periodiskās testēšanas kvalitātes kontrolei

 

7.1.5. Valsts organizētajam vēža skrīningam un profilaktiskajiem izmeklējumiem saistošie dokumenti

 

7.1.6. Ļaundabīgo audzēju diagnostikai saistošie dokumenti

 

7.1.7. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti

 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas