NVD noslēgtie līgumi un darījumi, ko apstiprina preču pavadzīmes, par medicīnas preču, ierīču iegādi un piegādi, kā arī informācija par to izlietojumu:

  Nacionālais veselības dienests apkopojis daļu saņemto individuālās aizsardzības līdzekļu piedāvājumu. Šajā sarakstā pagaidām nav apkopoti visi piedāvājumi, jo to kopējais skaits pārsniedz 100. Saraksts pakāpeniski tiks papildināts.

   Vēršam uzmanību, ka apkopoti piedāvājumi, kas saņemti NVD, šeit var nebūt iekļauti piedāvājumi, kas sūtīti citām iestādēm. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar NVD Sabiedrisko attiecību nodaļu pa tālruni 26368442 vai e-pastu: sintija.gulbe@vmnvd.gov.lv.

   • NVD noslēgtais līgums ar SIA “Centrālā laboratorija” par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Covid-19 pandēmijas laikā

    

   • NVD noslēgtais līgums ar SIA “E. Gulbja Laboratorija” par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Covid-19 pandēmijas laikā

    

   • NVD noslēgtais līgums ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” par nacionālās references laboratorijas pienākumu veikšanu un finansēšanu Covid-19 pandēmijas laikā

    

   • NVD noslēgtais līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” par paraugu koronavīrusa “Covid-19” noteikšanai transportēšanas pakalpojumu nodrošināšanu un apmaksu Covid-19 pandēmijas laikā

    

   • NVD noslēgtais līgums ar SIA “NMS Laboratorija” par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Covid-19 pandēmijas laikā

    

   • NVD noslēgtais līgums ar SIA “Dziedniecība” par ambulatoro laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas kārtību Covid-19 pandēmijas laikā