Aicinām ārstiecības personas, kuras vēlas vakcinēties pret Covid-19, pieteikties savai vakcīnai vietnē www.manavakcina.lv, pa tālruni 8989, sazinoties ar ārstniecības iestādi vai ar savu ģimenes ārstu.

Saraksts ar ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu prakšu adresēm un kontaktinformāciju, kur var veikt vakcināciju pret Covid-19 pieejams kartē. Ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu prakšu kontaktinformācija skatāma tabulā zem kartes - iespējams izvēlēties filtru meklēšanai pēc iestādes tipa, ārstniecības iestādes nosaukuma vai adreses.

Informācija kartē ir mainīga un regulāri tiks papildināta, jo ģimenes ārstu iesaistīšanas vakcinācijas procesā notiek pakāpeniski.

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. Vietne palīdzēs iegūt informāciju par iedzīvotāju nodomu vakcinēties, kā arī efektīvi plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes.


Informācija par kolektīvo pieteikšanos prioritāro grupu vakcinācijai pret Covid-19

Papildu tam, ka personas var pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 vietnē manavakcina.lv, zvanot pa tālruni 8989, kā arī individuāli vakcinācijas iestādēs, uzņēmumi un iestādes piesaka prioritāri vakcinējamo grupu personu vakcināciju kolektīvi*.

Šobrīd kolektīvi vakcināciju var pieteikt pirmo divu prioritāri vakcinējamo grupu personām**, kas ir veselības aprūpes darbinieki, pacienti, kuriem nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, kā arī sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti (detalizētāk šeit):

Informācija par pirmajām divām prioritāri vakcinējamo personu grupām

Uzņēmumi un iestādes savus darbiniekus, pacientus un klientus, kas ietilpst prioritāri vakcinējamo personu grupā, vakcinācijai piesaka, aizpildot veidlapu.

Pieteikšanās veidlapa vakcinācijai

Aizpildītā veidlapa ar paroli aizsargātā MS Excel formātā parakstāma ar drošu elektronisko parakstu un elektroniski nosūtāma Nacionālajam veselības dienestam (ligumpartneri@vmnvd.gov.lv) un Veselības inspekcijai (vakcinacija@vi.gov.lv), kā arī saglabājama uzņēmumā vai iestādē uzrādīšanai pēc nepieciešamības vai pieprasījuma.

Informācija, kā aizpildīto veidlapu aizsargāt ar paroli, pieejama pamācībā:

Kā aizsargāt MS Excel failu ar paroli

Paroli, ar kuru atverams dokuments, nepieciešams nosūtīt Nacionālajam veselības dienestam (tālrunis: 26655943) un Veselības inspekcijai (tālruni: 25656286) īsziņā, kur norādāms tikai uzņēmuma vai iestādes nosaukums un kods.

Uzņēmumam vai iestādei, aizpildot iepriekš minēto prioritāri vakcinējamo personu kolektīvo pieteikumu, jānorāda vēlamo vakcinācijas pakalpojuma saņemšanas vietu – vakcinācijas iestādi, kas ģeogrāfiski atrodas tuvāk uzņēmumam vai iestādei.

Veidojot vakcinējamo personu sarakstu, tajā iekļaujamas tikai tās personas, kuras:

  1. atbilst kādā no šobrīd prioritāri vakcinējamo personu grupām;
  2. pieteikušās vakcinācijai pret Covid-19 brīvprātīgi;
  3. devušas piekrišanu savu personas datu apstrādei šīs vakcinācijas, kā arī vakcinācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai (šo piekrišanu vēlams noformēt rakstveidā un saglabāt).

Ja uzņēmumam vai iestādei ir filiāles, kas atrodas dažādās adresēs, tad katrai filiālei veido atsevišķu pieteikumu.

Gadījumā, ja uzņēmuma vai iestādes prioritāri vakcinējamo personu sarakstā iekļaujama tikai viena persona, tad iepriekš minēto pieteikumu veido, izsniedz personai papīra formātā un nekur nenosūta, savukārt attiecīgā persona izmanto iespēju pieteikties vakcinācijai pret Covid-19 vietnē manavakcina.lv, zvanot pa tālruni 8989, vai arī individuāli izvēlētā vakcinācijas iestādē.

Pēc kolektīvā pieteikuma saņemšanas, Nacionālais veselības dienests to izskatīs (ja būs nepieciešama saraksta precizēšana, sazināsies ar uzņēmumu vai iestādi) un akceptēs, nosūtot atbilstošajai izvēlētajai vakcinācijas iestādei, kā arī informējot attiecīgo uzņēmumu vai iestādi.

Ņemot vērā, ka personu, kuras neietilpst šobrīd prioritāri vakcinējamo personu grupā, iekļaušana vakcinējamo personu sarakstā ir epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpums, par kuru ir piemērojama administratīvā atbildība, Veselības inspekcija izlases kārtībā veiks saņemto kolektīvo pieteikumu  atbilstības izvērtēšanu.

______________________________

*   Lai nodrošinātu  Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  62.21 punkta izpildi.

** Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 1.pielikumam.