Līguma paraugs

  Līguma pielikumi 

  Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

   

  6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

  6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

  6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

  6.1.8. Svītrots ar Nacionālā veselības dienesta 12.03.2019. rīkojumu Nr.16-2/73