Iebildumu un priekšlikumu par vienotā līguma projektu apkopojums:

Vienotā līguma projekta:

Līguma pielikumi:


Plānotais līdzekļu apjoms ambulatoriem laboratoriskiem pakalpojumiem bez histoloģiskajiem izmeklējumiem (saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto tarifu) ar ambulatorās veselības aprūpes ārstu nosūtījumiem


Plānotais līdzekļu apjoms zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru iegāde tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem


Kārtības, kas jāievēro visiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:

*Pie esošajiem līgumiem spēkā esošie dokumenti

 • Pārskati: 
  • Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē*

  • Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārsta praksē*

  • Pārskatu par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē*

  • Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu*

  • Pārskats par rindas garumu valsts apmaksātu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai*

  • Pārskats par rindas garumu valsts apmaksātu plānveida zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai*

  • Pārskats par ārstu dežūrpersonāla sarakstu neatliekamās palīdzības nodrošināšanai*

  • Pārskats par karadarbībā Ukrainā cietušo personu transportēšanu*

  • Pārskats par pacienta nogādāšanu no augstāka līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes uz zemāka līmeņa stacionāro ārstniecības iestādi*

 • Apliecinājumi:
  • Apliecinājums par iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai*

  • Apliecinājumu par ģimenes ārsta aizvietošanu*

  • Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī grūtniecēm ar fizioloģiski noritošu grūtniecību*

  • Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī riska grupas grūtniecēm*

Metodika par Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumā Nr.2012/21/ES noteikto prasību ievērošanu un kontroli*

Personu nosūtīšanas kārtība uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem

 • Nosūtījumi: 
  • Skrīninga mamogrāfijas rezultāts/nosūtījums uz turpmākajiem pēcskrīninga izmeklējumiem BIRADS*

  • Nosūtījums uz kolposkopiju, onkologa ginekologa konsultāciju pēc dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumiem - šķidruma citoloģija*

  • Nosūtījums uz kolposkopiju, onkologa ginekologa konsultāciju pēc dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumiem CPV*

  • Nosūtījums pozitronu emisijas datortomogrāfijas ambulatoram izmeklējumam*

  • Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem*

Kārtības, kas jāievēro noteiktu pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši Līguma 1.pielikumam: 

 • Zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem:
  • Akūtās zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšana brīvdienās un pakalpojuma*
  • Indikācijas vispārējai anestēzijai zobārstniecībā*

  • Ģimenes zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība*

 • Visiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (izņemot laboratorijas) pakalpojumu sniedzējiem

  • Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu veidi*

 • Visiem laboratorisko veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem
  • Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu veidi*
 • Laboratorisko izmeklējumu pacientiem ar ļaundabīgo audzēju sniedzējiem
  • Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju laboratoriskai diagnostikai*

 • Dzemdes kakla audzēju agrīnās diagnostikas pakalpojumu sniedzējiem
  • Dzemdes kakla citoloģiskā materiāla skrīningtestēšanas kartes aizpildīšanas vadlīnijas*
  • Šķidruma citoloģijas izmeklējumu sniegšanas kārtība*

 • Krūts audzēju agrīnās diagnostikas pakalpojumu sniedzējiem
  • Mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas kārtība*
  • Skrīningmamogrāfijas kartes aizpildīšanas vadlīnijas*

  • Mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji*

 • Vecmātes vai ārsta palīga (feldšera) citoloģiskās uztriepes paņemšanas vēža skrīningam pakalpojumu sniedzējiem:

  • Dzemdes kakla citoloģiskā materiāla skrīningtestēšanas kartes aizpildīšanas vadlīnijas*

 • Izmeklējumu sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai noteiktā vecumā (SCORE) pakalpojumu sniedzējiem:

  • Apmaksas nosacījumi sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai*

 • Pēc vēža skrīningizmeklēšanas tālāko laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem:
  • Šķidruma citoloģijas izmeklējumu sniegšanas kārtība*
 • Laboratorisko izmeklējumu sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai noteiktā vecumā (SCORE) pakalpojumu sniedzējiem:
  • Apmaksas nosacījumi laboratoriskai diagnostikai sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanai*
 • Cukura diabēta laboratorisko skrīninga izmeklējumu noteiktā vecumā pakalpojumu sniedzējiem:
  • Apmaksas nosacījumi cukura diabēta laboratoriskiem skrīningizmeklējumiem*
 • Ļaundabīgo audzēju primāro diagnostisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem
  • Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku*
  • Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju primārās diagnostikas izmeklējumiem*

 • Ļaundabīgo audzēju sekundāro diagnostisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem
  • Apmaksas nosacījumi ļaundabīgo audzēju sekundārās diagnostikas izmeklējumiem*
 • Mammogrāfijas pakalpojumu sniedzējiem:
  • Mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas kārtība*
 • Pozitronu emisijas tomogrāfijas/datortomogrāfijas (PET/DT) izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem:
  • Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniegšanas kārtība*
  • Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojuma sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji*
 • Rehabilitācija dienas stacionārā bērniem un/vai pieaugušajiem pakalpojumu sniedzējiem:
  • Medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanas kārtība*
 • Psihiatrisko slimnieku ārstēšanas psihiatriskā profila dienas stacionārā pakalpojumu sniedzējiem:
  • Psihiatriskās palīdzības dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanas kārtība*
 • HIV līdzestības kabineta pakalpojumu sniedzējiem:
  • HIV līdzestības kabineta funkcijas un pakalpojumu nodrošināšanas kārtība personām ar pozitīvu HIV eksprestestu no HIV profilakses punktiem*
  • HIV līdzestības kabineta koordinatoru konsultācijas*

 • Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabineta pakalpojumu sniedzējiem:
  • Medicīniskā papilduztura, enterālās un parenterālās barošanas līdzekļu pasūtīšanas  kārtība*
  • Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu pasūtījums*

  • Mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu izlietojuma pārskats*

 • Garastāvokļa traucējumu kabineta bērniem pakalpojumu sniedzējiem:
  • Garastāvokļa traucējumu kabineta bērniem sniegšanas un apmaksas nosacījumi*
 • Onkoloģisko pacientu koordinatoru kabineta pakalpojumu sniedzējiem:
  • Onkoloģisko pacientu koordinatoru darbības kārtība*
  • Atskaite par onkoloģisko pacientu koordinatoru kabineta darbu*

 • Visiem speciālistu pakalpojumu sniedzējiem:
  • Minimālā izmeklējumu apjoma veikšanas kārtība*
 • SIA “Rīgas Dzemdību nams” ginekoloģijas pakalpojumu sniedzējiem:
  • Kārtība, kādā SIA “Rīgas Dzemdību nams” nodrošina kontracepciju sociālās atstumtības riskam pakļautajām sievietēm*
 • Onkoloģijas pakalpojumu sniedzējiem:
  • Konsīlija slēdziena noformēšanas nosacījumi  pacientam ar pirmreizēji diagnosticētu onkoloģisko slimību*
 • Psihologa/psihoterapeita pakalpojumu sniedzējiem:

 • Pacientu izmeklēšanas pirms un pēc aknu transplantācijas pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Apmaksas nosacījumi izmeklējumiem pirms un pēc aknu transplantācijas*
 • Autiska spektra traucējumu diagnostikas pakalpojumu sniedzējiem:
  • Autisma diagnostikas novērošanas instrumenta pakalpojuma sniegšanas kārtība un apmaksas nosacījumi*

  • Apliecinājums par autisma diagnostikas novērošanas instrumenta pakalpojuma sniegšanu*

 • Medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniedzējiem:
 • Rehabilitācijas pakalpojumu bērniem un/vai pieaugušajiem sniedzējiem:
  • Rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanas un apmaksas kārtība*

  • Attālināti sniegto rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas kārtība*

 • Agrīnās intervences pakalpojumu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Agrīnās intervences pakalpojuma sniegšanas kārtība un apmaksas nosacījumi*
 • Motivācijas programmas pasākumu bērniem Garastāvokļa kabinetā pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Garastāvokļa traucējumu kabineta bērniem sniegšanas un apmaksas nosacījumi*
 • Izmeklējumu nāves gadījumā, kas cēloniski iespējami saistīta ar COVID-19 vakcināciju, pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Autopsijas pakalpojuma sniegšanas kārtība, ja iespējamais nāves cēlonis ir vakcinācija pret COVID-19 infekciju*
 • Visiem stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​
  • Stacionāra veiktā darba apmaksas nosacījumi*
  • Pacientu triāžas kārtība neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā*
  • Intensīvās terapijas gultas dienu apmaksas metodoloģija*

  • Slimnieku hospitalizācijas vietu plāns (t.sk.Grūtnieču un dzemdētāju hospitalizācijas un jaundzimušo pārvešanas kārtība) un pacientu nogādāšanas plāns*

  • Stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi*

  • Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi*

  • Ārstniecības iestādes stacionārā darba kvalitātes indikatīvie rādītāji*

  • Stacionāro mikroķirurģijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi*

  • Stacionārās otrā etapa rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi*

  • Stacionārās subakūtās rehabilitācijas pakalpojumi pacientiem pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas sniegšanas un apmaksas nosacījumi*

 • Visiem plānveida īslaicīgās ķirurģijas pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Plānveida īslaicīgās ķirurģijas apmaksas nosacījumi*
 • Iezīmēto pakalpojumu programmu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Ārstniecības iestādes stacionārā darba kvalitātes indikatīvie rādītāji*
 • Mikroķirurģijas pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Stacionāro mikroķirurģijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi*
 • Onkoloģijas pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi*
 • Rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Stacionārās otrā etapa rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi*
 • Endoprotezēšanas pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Rindu veidošanas kārtība lielo locītavu endoprotezēšanas pakalpojumiem*
 • Dzemdību palīdzības pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Kvalitātes un pacientu drošības prasības dzemdību nodaļām*
 • Rehabilitācijas pēc Covid-19 infekcijas pārslimošanas pakalpojumu sniedzējiem:
  • ​​​​​​​Stacionārās subakūtās rehabilitācijas pakalpojumi pacientiem pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas sniegšanas un apmaksas nosacījumi*

Vienotā līguma projekts versija 18.09.2023.