Primārās veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

Līguma pielikumi

 

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

6.1.7. Dežūrārstu darbības kārtība 

6.1.8. Svītrots

6.1.12. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas:

6.1.15. Svītrots

 

 

 

 

Līguma 6.4. punktā minēto pārskatu veidlapas

6.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: