Primārās veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

Līguma pielikumi

 

Plānotais līdzekļu apjoms ambulatoriem laboratoriskiem pakalpojumiem bez histoloģiskajiem izmeklējumiem (saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto tarifu) ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārstu nosūtījumiem  

Plānotais līdzekļu apjoms zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru iegāde tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.2. Datu bāzes lauku formāti, failu struktūra un piemēri

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

6.1.7. Dežūrārstu darbības kārtība 

6.1.8. Svītrots

6.1.12. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas:

- Dzemdes kakla citoloģiskā materiāla skrīningtestēšanas kartes aizpildīšanas vadlīnijas

- Skrīningmamogrāfijas kartes aizpildīšanas vadlīnijas

6.1.15. Svītrots

 

Līguma 6.4. punktā minēto pārskatu veidlapas

6.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: