Līguma pielikumi

 

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Vadības informācijas sistēma:

6.1.1.1. Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietošana

6.1.1.2. Klasifikatori

6.1.1.3. Instrukcijas

6.1.1.4. Datu apmaiņas formāti

6.1.1.5. Speciālā programmatūra

6.1.2. Svītrots

6.1.3. Svītrots

6.1.7. Dežūrārstu darbības kārtība 

6.1.8. Svītrots

6.1.12. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas:

6.1.15. Svītrots

 

Līguma 6.4. punktā minēto pārskatu veidlapas

6.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: