Primārās veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs pašvaldībām

 

Līguma pielikumi

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

Dežūrārsti (ārpus ģimenes ārstu darba laika)  

 

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietošana

Klasifikatori

Instrukcijas

Datu apmaiņas formāti

Speciālā programmatūra

 

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem 

 

7.1.4. Dokumenti, kas attiecas uz Covid-19 infekciju

 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas