Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  noslēdzies
  24.05.2021.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts "Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)". 2018. gada 25. maijā tika noslēgta vienošanās…
  Statuss:
  īstenošanā
  20.11.2020.
  Pulcējot vairāk nekā 420 veselības nozares profesionāļus no deviņām valstīm, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) 7. jūnijā norisinājās vērienīga pacientu drošībai veltīta konference, kurā ar ziņojumiem uzstājās speciālisti no ASV, Dānijas, Kanādas,…
  Statuss:
  īstenošanā
  20.11.2020.
  ESF līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanai 2018.gada 31.maijā tika noslēgti līgumi par eksperta…
  Statuss:
  īstenošanā
  20.11.2020.
  ESF līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanai 2018. gada 23. martā tika noslēgts līgums pētījuma…
  Statuss:
  īstenošanā
  20.11.2020.
  ESF līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanai 2018.gadā tika noslēgti pieci līgumi par klīnisko…
  Statuss:
  noslēdzies
  20.11.2020.
  Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadītā Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”…
  Statuss:
  īstenošanā
  20.11.2020.
  Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadītā Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”…
  Statuss:
  īstenošanā
  20.11.2020.
  Projekts Datu elektroniskas apmaiņas, starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices (dalībvalstis) kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā, izveidošanai („LatEESSI”).   Turpinās…
  Statuss:
  īstenošanā
  20.11.2020.
  Nacionālais veselības dienests 2014. gadā uzsāka Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu…
  Statuss:
  īstenošanā
  20.11.2020.
  Nacionālais veselības dienests ir partneris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītajā projektā "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija". Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2…