Līguma paraugs

  Līguma pielikumi


  Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

  12) Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas:

   31) Parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai nodrošināšana:

    Līguma 7.3. punktā minēto pārskatu veidlapas

    7.3.2. pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu