Veselības aprūpes mājās pakalpojumu līguma paraugs

Līguma pielikumi

 

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

 

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Klasifikatori

Datu apmaiņas formāti

 

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem 

 

7.1.4. Dokumenti, kas attiecas uz Covid-19 infekciju

 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: