Zobārstniecības pakalpojumu līguma paraugs

 

Līguma pielikumi

 

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

 

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti 

Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietošana

Klasifikatori

Instrukcijas

Datu apmaiņas formāti

Speciālā programmatūra

 

 

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

 

7.1.4. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti 

 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: