Lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiesības uz sociālo drošību - sociālajiem pabalstiem un valsts apmaksāto veselības aprūpi – ceļojot vai studējot kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīm vai Šveicē, Apvienotajā Karalistē, ir izstrādāta Eiropas Savienības tiesību akti, kas koordinē visu ES, EEZ (ietilpst Norvēģija, Islande un Lihtenšteina), Šveices, Apvienotās Karalistes dažādās sociālās drošības sistēmas.

 

Tūrisms

Lai saņemtu sociālos pabalstus un valsts apmaksāto veselības aprūpi, īslaicīgi uzturoties kādā no  ES vai EEZ dalībvalstīm, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē, jāņem vērā, ka šāda veida pakalpojumus būs iespējas saņemt ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti (turpmāk- EVAK).

EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Sniedzamo pakalpojumu veidu un apmēru katrā individuālajā gadījumā izvērtē ārstējošais ārsts.

Informāciju par to, kā rīkoties, ja personai, atrodoties ārzemēs, NAV EVAK, bet ir nepieciešams saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, var iepazīties šeit.

Ja gadījumā nākas par ārstēšanu maksāt no saviem līdzekļiem, tad pēc atgriešanās Latvijā ir iespējams vērsties NVD uz izdevumu atmaksu.

 

Studijas

Latvijā apdrošinātas personas apgādībā esoši ģimenes locekļi, kuri uz laiku devušies mācīties, studēt uz ārzemēm un turpina būt vecāku apgādībā, ir tiesīgi saņemt Apliecinājumu tiesībām saņemt veselības aprūpi (turpmāk- S1 veidlapu)

S1 veidlapa apliecina personas tiesības  saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj reģistrēties veselības aprūpei, ja pastāvīgi dzīvo vienā no ES vai EEZ dalībvalstīm, bet ir apdrošināts citā (piemēram Latvijā).