Kas ir Kontaktpunkts?

Kontaktpunkts ir informācijas centrs, kas sniedz informāciju par savas valsts veselības aprūpes sistēmu un pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību. Latvijā Kontaktpunkta funkcijas pilda Nacionālais veselības dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļvietnē publicēts saraksts ar visu dalībvalstu kontaktpunktiem. Par konkrētas valsts veselības aprūpes sistēmu informāciju iespējams uzzināt no konkrētās valsts kontaktpunkta. Informācija par citu valsts kontaktpunktiem ir pieejama:

    Kā izmantot Kontaktpunktu?

    Kontaktpunkts sniedz informāciju:

    • telefoniski pa bezmaksas tālruni Latvijas iedzīvotājiem 80001234 (Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 - 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 - 15.00), kā arī tālruni no ārzemju numuriem + 371 67045005 (Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 - 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 - 15.00);
    • pa e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv;
    • tīmekļvietnē.

    Tīmekļvietnē atbilstoši Pārrobežu veselības aprūpes Direktīvai tiek sniegta informācija par:

    • pacientu tiesībām;
    • veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;
    • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;
    • obligātām prasībām ārstniecības iestādēm;
    • Ārstniecības riska fondu;
    • sūdzību par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti iesniegšanas kārtību;
    • kārtību, kādā iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs.