Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

Līguma paraugs

 

Līguma pielikumi

 

 

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

Dežūrārsti (ārpus ģimenes ārstu darba laika)

 

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietošana

Klasifikatori

Instrukcijas

Datu apmaiņas formāti

Speciālā programmatūra

 

 

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem 

 

7.1.4. Dokumenti, kas attiecas uz Covid-19 infekciju

 

7.1.5. Valsts organizētajam vēža skrīningam un profilaktiskajiem izmeklējumiem saistošie dokumenti

 

7.1.6. Ļaundabīgo audzēju diagnostikai saistošie dokumenti 

 

7.1.7. Parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai nodrošināšanai saistošie dokumenti 

 

 

7.1.8. Psihiatriskās, psihoterapeitiskās, psiholoģiskās palīdzības pakalpojumiem saistošie dokumenti 

 

7.1.9. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti

 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: