Grūtnieču aprūpes līgumu paraugi

  • Līguma paraugs

    • LĪGUMS par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojuma – grūtnieču aprūpe sniegšanu un apmaksu

 

Līguma pielikumi

1.pielikums - Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2.pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks

3.pielikums - Atbildība par līguma izpildi

 

Plānotais līdzekļu apjoms ambulatoriem laboratoriskiem pakalpojumiem bez histoloģiskajiem izmeklējumiem (saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto tarifu) ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārstu nosūtījumiem

Plānotais līdzekļu apjoms zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru iegāde tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem

 

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

Dežūrārsti (ārpus ģimenes ārstu darba laika) 

 

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Klasifikatori

Datu apmaiņas formāti

 

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

 

7.1.4. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti

 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas

7.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu: