Medicīniskās apaugļošanas līguma paraugs

 

Līguma pielikumi

Plānotais līdzekļu apjoms ambulatoriem laboratoriskiem pakalpojumiem bez histoloģiskajiem izmeklējumiem (saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto tarifu) ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārstu nosūtījumiem

Plānotais līdzekļu apjoms zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru iegāde tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem

 

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

Dežūrārsti (ārpus ģimenes ārstu darba laika)

 

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Vadības informācijas sistēmas (VIS) lietošana

Klasifikatori

Instrukcijas

Datu apmaiņas formāti

Speciālā programmatūra

 

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

 

7.1.4. Dokumenti, kas attiecas uz Covid-19 infekciju

 

7.1.5. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti

 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas