2021. gads

Apakšprogrammu izpilde

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

 

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm (2021. gads):

 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada decembris)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada novembris)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada oktobris)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada septembris)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada augusts)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada jūlijs)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada jūnijs)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada maijs)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada aprīlis)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada marts)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada februāris)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksā (2021. gada janvāris)

 

Informācija lieltirgotavām par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums (2021.gada janvāris-decembris)

 

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums**

1.

1 x gadā

2.

1 x gadā

3. 

1 x gadā

4. 

1 x gadā

5.

1 x gadā

6. 

1 x gadā

7. 

1 x gadā

8. 

1 x gadā

9.  1x gadā
10. 1x gadā
11. 1x gadā

** Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz nākamā gada 1. jūnijam. 

2020. gads

Apakšprogrammu izpilde

Budžeta apakšprogrammu izpilde 2020. gada 12 mēnešos un plāns gadam

Ārstniecības iestāžu pārskati

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Kompensējamie medikamenti

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm (2020. gads):

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Informācija lieltirgotavām par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

 

Ambulatorie pakalpojumi

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2020. gadā:

 

2019. gads

Apakšprogrammu izpilde

Ārstniecības iestāžu pārskati

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Ambulatorie pakalpojumi

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2019. gadā:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veiktā darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA) 2019. gadā:

Pārskats par veiktā darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2019. gadā:

Pārskats par veiktā darba apjomu valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās 2019. gadā:

Pārskats par noslēgtajiem līgumiem un veiktā darba apjomu laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem 2019. gadā:

Pārskats par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2019. gadā:

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm (2019. gads):

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Informācija lieltirgotavām par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Informācija par zāļu pārdošanas apjoma pieauguma pārsniegumu virs 10%:

Stacionārie pakalpojumi

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi:

2018. gads

Apakšprogrammu izpilde

Ārstniecības iestāžu pārskati

Kompensējamie medikamenti

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīzes operatīvā informācija kompensējamo zāļu apmaksā iedzīvotājiem:

Informācija lieltirgotavām par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu M saraksta medikamentiem:

Latvijas ieslodzījuma vietās strādājošo speciālistu izlietotie finanšu līdzekļi ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai (2018. gada I, II, III un IV ceturksnis)

Ģimenes ārstu un speciālistu finanšu līdzekļu izlietojums ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai sadalījumā pa ārstniecības iestādēm (2018. gada I, II, III un IV ceturksnis)

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums, norādot kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) vai viņa pilnvaroto pārstāvi vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi:

Informācija par zāļu pārdošanas apjoma pieauguma pārsniegumu virs 10%:

Ambulatorie pakalpojumi

Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 2018. gadā:

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veiktā darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA) 2018. gadā:

Pārskats par veiktā darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā 2018. gadā:

Pārskats par veiktā darba apjomu valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās 2018. gadā: 

Pārskats par noslēgtajiem līgumiem un veiktā darba apjomu laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem 2018. gadā: 

Pārskats par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2018. gadā: 

Stacionārie pakalpojumi

Operatīvā informācija par stacionārās veselības aprūpes finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu programmām:

Statistiskie dati par stacionāro veselības aprūpi:

Indikatori, kuri izmantojami stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtēšanai:

Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai noslēgtiem līgumiem un izpildi